xs
xsm
sm
md
lg

ขุนคลังมั่นใจมาตรการภาครัฐดันเศรษฐกิจไทยปีนี้โต 1.3%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาในงาน "Sustainable Thailand 2021" ระบุว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยได้รับผลกระทบ และรัฐบาลได้นำนโยบายการเงินการคลังมาช่วยเหลือภาคธุรกิจและลูกจ้าง ผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ และรักษาการบริโภคในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง โดยเชื่อว่าเศรษฐกิจของไทยในปี 2564 จะเติบโตอยู่ในระดับ 1.3% และในปี 2565 จะรักษาระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอยู่ที่ระดับ 4-5% โดยภายหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย รัฐบาลวางแผนในการฟื้นฟูเศรษฐกิจผ่านการใช้นโยบายการคลัง เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ซึ่งจะมีการเปิดตัวในเร็วๆ นี้