xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยในการอดีต ปธน.โปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (19 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ในการที่ นายจอร์จี เฟร์นันดู บรังกู เดอ ซัมปายอู (Mr. Jorge Fernando Branco de Sampaio) อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส
กรุงลิสบอน

ข้าพเจ้าและพระราชินี รู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการถึงแก่อสัญกรรมของนายจอร์จี เฟร์นันดู บรังกู เดอ ซัมปายอู อดีตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกส การจากไปของท่าน เป็นการสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ไม่เพียงแต่ในสาธารณรัฐโปรตุเกส หากยังรวมถึงนานาประเทศทั่วโลก สำหรับการอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความผาสุกและความมั่นคงแก่ประเทศและประชาชนชาวโปรตุเกส ตลอดจนได้สร้างคุณูปการอันทรงคุณค่าแก่ประชาคมโลกด้วย

ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน ตลอดถึงครอบครัวของท่านอดีตประธานาธิบดีและประชาชนชาวโปรตุเกส ในการสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างยิ่งครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว