xs
xsm
sm
md
lg

อว.เผยทั่วโลก 205 ประเทศ ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 5,820 ล้านโดส

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ทั่วโลก 205 ประเทศ/เขตปกครอง ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 5,820 ล้านโดส โดยอัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกอยู่ที่ 30.3 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

ขณะที่สหรัฐอเมริกา มีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดอยู่ที่ 382 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 180 ล้านคน ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว

ด้านอาเซียนทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 317.44 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค ร้อยละ 77.5 ของประชากร ขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนมากที่สุด 119.63 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยนั้น ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 42 ล้านโดส หรือร้อยละ 57.89 ของประชากร