xs
xsm
sm
md
lg

กรมทรัพย์สินทางปัญญาเตรียมจัด IP Fair 2021 ออนไลน์ 15-19 ก.ย.นี้ คาดเงินสะพัด 50 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือ IP Fair 2021 ภายใต้แนวคิด "ตลาดไอเดีย สร้างโอกาส สร้างธุรกิจ" เพื่อส่งเสริมการนำทรัพย์สินทางปัญญามาสร้างรายได้และเพิ่มมูลค่าให้สินค้าและบริการ พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยปีนี้เป็นครั้งแรกที่จัดงานบนแพลตฟอร์มออนไลน์เต็มรูปแบบผ่าน www.thailandipfair.com โดยงานจะมีตั้งแต่วันที่ 15-19 กันยายน 2564

ภายในงานแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซนต่างๆ เช่น โซน IP Mart ตลาดไอเดียทรัพย์สินทางปัญญา และการจับคู่ธุรกิจที่รวบรวมผู้ประกอบการกว่า 150 ราย โซน IP Knowledge ตลาดความรู้จากกูรูด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนักธุรกิจชั้นนำที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ โซน IP Advisory การให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และโซน GI Market จำหน่ายสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 20 รายการ โดยสามารถอุดหนุนและรับชมการไลฟ์สดของผู้ประกอบการ GI แต่ละรายได้ภายในงาน ซึ่งนับเป็นช่องทางสร้างโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักวิจัย นักประดิษฐ์ ผู้ประกอบการ Start up หรือ SMEs ที่ต้องการหาแรงบันดาลใจหรือมีความสนใจด้านนวัตกรรม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า งาน IP Fair 2021 จะนำมาสู่โอกาสทางการธุรกิจผ่านตลาดกลางทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งคาดว่าจะมีมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท

นอกจากนี้ กิจกรรมต่างๆ ภายในงานจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนา (R&D) ของคนไทยบนพื้นฐานความต้องการของภาคธุรกิจ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม นำมาสู่การนำทรัพย์สินทางปัญญามาใช้ประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น และจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนในประเทศต่อไป