xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กป้อม"ตั้ง พล.อ.วิชญ์"เป็น ปธ.ยุทธศาสตร์ พปชร.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ลงนามในคำสั่งพรรคพลังประชารัฐ เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ เพื่อให้การดำเนินงานของพรรคพลังประชารัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามอุดมการณ์ วัตถุประสงค์และนโยบายของพรรค

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ พ.ศ.2561 และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 17 (1) จึงแต่งตั้ง พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป