xs
xsm
sm
md
lg

กรมคุกเผยสถานการณ์โควิด-19 มีเรือนจำพบการระบาดเพิ่ม 3 แห่ง ส่งผลเรือนจำสีแดงเพิ่มเป็น 35 แห่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์โควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น.) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 271 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 250 ราย และพบในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 21 ราย) รักษาหายเพิ่ม 355 ราย ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 5,669 ราย (กลุ่มสีเขียว 83.9% สีเหลือง 15.2% และสีแดง 0.9%) เป็นพื้นที่กรุงเทพมหานคร 546 ราย (รวมทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์) ปริมณฑล 85 ราย และต่างจังหวัด 5,038 ราย

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้มีเรือนจำที่พบการระบาดเพิ่ม คือ เรือนจำจังหวัดตราด เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ และทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 35 แห่ง และเรือนจำสีขาว 107 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 55,986 ราย หรือ 88.3% ของผู้ติดเชื้อสะสม 63,376 ราย เสียชีวิตสะสม 133 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเรือนจำที่พบการระบาดเพิ่ม ยังคงมาจากการสุ่มตรวจผู้ต้องขังเพื่อหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในเรือนจำสีขาวที่ไม่มีการระบาด ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งช่วยให้การค้นหาผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว และสามารถเข้าดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดได้อย่างทันท่วงที ผู้ติดเชื้อทุกรายจะได้รับยาและการรักษาตั้งแต่ยังไม่มีอาการหรืออาการยังไม่รุนแรงมากนัก โดยในส่วนของการดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดในเรือนจำที่พบการระบาดใหม่ ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายและสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ในการเข้าคัดกรอง คัดแยก เพื่อให้การรักษาตามมาตรฐานในผู้ที่ติดเชื้อ และควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบ พร้อมการสนับสนุนจากส่วนกลางกรมราชทัณฑ์ ในการจัดส่งยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันเชื้อ เครื่องเอกซเรย์พระราชทาน และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือในพื้นที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว