xs
xsm
sm
md
lg

มติ ครม.เห็นชอบ"พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม"เป็นเลขาฯ สมช.คนใหม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี วันนี้ (14 ก.ย.) มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม เสนาธิการทหาร ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เป็นต้นไป