xs
xsm
sm
md
lg

รพ.ภูมิพลฯ เปิด Walk in ฉีดแอสตร้าฯ กลุ่มเสี่ยง 608 วันละ 300 คิว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เชิญประชาชนที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป) และผู้ป่วยกลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 (แอสตร้าเซนเนก้า) จำนวน 300 คิวต่อวัน จนถึงวันที่ 17 กันยายน 2564

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้ารับวัคซีนสามารถเดินทางไปที่จุดบริการวัคซีนโควิด-19 ชั้น 1 อาคารชุมนุมสัญญาบัตร ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. (พัก 11.30-12.30 น.) พร้อมนำหลักฐานเพื่อยืนยันกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น ใบนัดการรักษา ยารักษาโรค ใบรับรองการตั้งครรภ์ หรือเอกสารอื่น และโปรดนำบัตรประชาชนตัวจริงแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการ