xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม.คลังชงลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการซื้อ ATK ให้บุคลากรในองค์กรตรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในเวลา 09.00 น. โดยมีวาระที่น่าสนใจหลายเรื่อง อาทิ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จะเสนอมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย

กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. ...

กระทรวงคมนาคม เสนอพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ได้ที่ดินเพิ่มเติมและการจ่ายเงินค่าทดแทนเพื่อชดเชยให้แก่ผู้ถูกเวนคืน พ.ศ. ...

นอกจากนี้ ยังต้องจับตากระทรวงการคลังจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการลดหย่อนภาษีผู้ประกอบการที่ซื้อชุดตรวจเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง หรือ ATK และนำมาให้บุคลากรในองค์กรตรวจ สามารถนำใบเสร็จค่าใช้จ่ายไปลดหย่อนภาษีได้ 1.5 เท่า