xs
xsm
sm
md
lg

สปสช.เผยแผนจัดสรร ATK 8.5 ล้านชุด สัปดาห์หน้ากระจาย 96% ส่วนที่เหลือสำรองไว้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์อภิชาติ รอดสม รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) คาดว่าชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จะกระจายไปยังหน่วยบริการต่างๆ ได้ในสัปดาห์หน้า และจะเริ่มลงทะเบียนรับชุดตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายนนี้ เป็นต้นไป ซึ่งในจำนวนชุดตรวจ 8.5 ล้านชุด เบื้องต้นจะกระจายก่อน 96% แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร 2.5 ล้านชุด เขตสุขภาพที่ 1-12 อีกประมาณ 5 ล้านชุด หน่วยบริการในสังกัดกรมอนามัยอีก 4 แสนชุด ส่วนชุดตรวจที่เหลือจะเป็นส่วนที่สำรองไว้

สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร จะบริหารจัดการโดยสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กระจายไปยังศูนย์บริการสาธารณสุข แล้วศูนย์บริการสาธารณสุขมอบต่อให้ผู้นำชุมชนหรืออาสาสมัครสาธารณสุข นำไปกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ โดยเน้นชุมชนแออัด ตลาด ร้านเสริมสวย สปา โรงเรียน และกลุ่มที่เกี่ยวกับบริการสาธารณะ