xs
xsm
sm
md
lg

สถานเสาวภาเปิดจองซิโนฟาร์มอีก 1 แสนโดส 13 ก.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย” แจ้งว่า ขณะนี้วัคซีนซิโนฟาร์ม จากสภากาชาดจีน 1 แสนโดส ถึงไทยแล้ว ดังนั้นทางสถานเสาวภาจึงได้เปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น ไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนฉีดวัค เพื่อรับวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางสถานเสาวภาจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 13 กันยายน เวลา 09.00 น.เป็นต้นไปผ่านระบบหมอพร้อม โดยกำหนดฉีดวัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 18,20,25 กันยายน 2564 เงื่อนไขสำหรับผู้ที่ต้องการลงทะเบียนมีดังนี้

1.สำหรับประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
2.หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ขอให้นำเอกสารการฝากครรภ์มาในวันฉีดวัคซีน
3.บริการให้กับผู้ที่ไม่เคยรับวัคซีนโควิดมาก่อนหากตรวจพบว่าท่านเคยได้รับวัคซีนแล้ว ขอสงวนสิทธิ์การรับบริการ
4.ก่อนกรอกแบบฟอร์มนี้กรุณาลงทะเบียนในระบบหมอพร้อม เพื่อรับวันนัด
5.เจ้าหน้าที่จะยืนยันวันนัดหมายผ่านระบบหมอพร้อม หรือ ข้อความ SMS
6.กรุณามาตามวัน เวลา ที่นัดหมาย เพื่อลดความแออัดในการรับบริการ
หากท่านไม่มาตามนัดที่ท่านเลือกในระบบ ถือว่าสละสิทธิ์
7.สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ณ ตึกราชูทิศ สถานเสาวภาสภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
8.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 065-205-3686