xs
xsm
sm
md
lg

"วิษณุ"แจงปม"ธรรมนัส-นฤมล"พ้นตำแหน่ง เป็นการปลดออกจากตำแหน่ง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ชี้แจงกรณีมีพระบรมราชโองการให้ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรี ว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นการปลดออกจากตำแหน่ง เนื่องจากในตัวพระบรมราชโองการได้มีการอ้างรัฐธรรมนูญ มาตรา 171 บัญญัติไว้ว่า พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอํานาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรี ตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคําแนะนํา ส่วนวันที่มีผลบังคับจริงคือวันที่ระบุในพระบรมราชโองการ กล่าวคือ ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน อย่างไรก็ตาม ตนเพิ่งได้ทราบข่าวว่า ร.อ.ธรรมนัส แถลงข่าวว่าได้ทำจดหมายลาออก ซึ่งตนไม่รู้ว่าในจดหมายระบุวันที่เท่าไร แต่สิ่งที่เป็นทางการคือ ให้ยึดตามพระบรมราชโองการ

ส่วนจะต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่เข้ามาทำหน้าที่แทนเลยหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่จำเป็น เพราะตามรัฐธรรมนูญระบุไว้เพียงแค่ให้มีรัฐมนตรีไม่เกิน 36 คน ดังนั้นจะปล่อยให้ทิ้งว่างก็ได้ เนื่องจากทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ ไม่ใช่รัฐมนตรีว่าการ สำหรับงานในหน้าที่ของ 2 รัฐมนตรี ต้องกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการ เพราะอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการ เป็นไปตามคำสั่งมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการอยู่แล้ว ดังนั้นเมื่อไม่มีรัฐมนตรีช่วยฯ อำนาจเหล่านั้นก็กลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการ