xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะถก ครม.เต็มคณะ จับตาเคาะเลือกตั้งท้องถิ่น-กทม.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เวลา 09.00 น. วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีแบบเต็มคณะครั้งแรกหลังจากมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จนทำให้การประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาต้องผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นานหลายเดือน

สำหรับวาระที่น่าสนใจ อาทิ กระทรวงแรงงาน จะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด รอบที่ 2 เพื่ออนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท หลังจากจ่ายงวดแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา

กระทรวงมหาดไทย เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคคร (ส.ก) และนายกเมืองพัทยา