xs
xsm
sm
md
lg

13.00 น. เรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เวลา 13.00 น. เรดาร์กรุงเทพมหานคร ตรวจพบกลุ่มฝนบริเวณ จ.สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และกรุงเทพฯ โดยกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ