xs
xsm
sm
md
lg

ชลประทานระยอง เปิดทดลองเดินเครื่องสถานีสูบน้ำไฟฟ้าฯ หวังแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุรชัย นานำผล ชลประทานจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายธวัชชัย สุภาผล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา ร่วมกันเปิดทดลองเดินเครื่องสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าคลองหนองโพรง ที่สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าหนองโพรง ซึ่งตั้งอยู่คลองหนองโพรงซอย 2 หมู่ 2 ต.ทับมา อ.เมือง ต.ระยอง หลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้งบประมาณ 250 ล้านบาท

สำหรับสถานีสูบน้ำดังกล่าว ได้รับงบประมาณสนับสนุน 250 ล้านบาท จากกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ก่อสร้างในการผันน้ำจากคลองหนองโพรงไปลงคลองน้ำหูลงทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองทับมา ซึ่งมีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จึงได้มีการเปิดทดสอบระบบและเดินเครื่องดูประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวทับมาในการแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก