xs
xsm
sm
md
lg

นนทบุรีพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 555 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข้อมูล COVID-19 จังหวัดนนทบุรีสรุปย่อผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี ประจำวันที่ 26 สิงหาคม 2564 มีผู้ติดเชื้อทั้งหมด 555 ราย แบ่งเป็นเพศหญิง 293 ราย เพศชาย 262 ราย

ภูมิลำเนา
อำเภอปากเกร็ด 236 ราย
อำเภอเมือง 127 ราย
อำเภอบางใหญ่ 94 ราย
อำเภอบางบัวทอง 83 ราย
อำเภอบางกรวย 14 ราย
อำเภอไทรน้อย 1 ราย