xs
xsm
sm
md
lg

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของยูเครน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์วันที่ 24 สิงหาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ความว่า

ฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ประธานาธิบดีแห่งยูเครน
กรุงเคียฟ

ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวยูเครน

ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ด้วยการนำและการสนับสนุนของท่าน สัมพันธไมตรีและความร่วมมือในทุกๆ ด้านระหว่างประเทศเราทั้งสองจะยังคงดำเนินรุดหน้าต่อไป เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว