xs
xsm
sm
md
lg

ศิษย์เก่า มธ.-ปชช.ยื่น จม.เปิดผนึกค้านใช้ชื่อ"ธรรมศาสตร์"ในการชุมนุม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชน จำนวน 3,057 คน ทำจดหมายเปิดผนึก ส่งถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณบดีทุกคณะ เรื่อง ขอคัดค้านการนำชื่อ "ธรรมศาสตร์" ไปใช้ในชุมชน ใช้วาจาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์และใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง สร้างความวุ่นวายท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 และการกระทำใดๆ ที่สร้างความวุ่นวาย ก่อกวน เช่น เผาทรัพย์สินของราชการ โดยเนื้อหาในจดหมายเปิดผนึกดังกล่าวระบุว่า

พวกเราในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และประชาชนคนไทย ตามรายชื่อที่แนบมา 3,057 คน ขอคัดค้านและประณามผู้ที่นำชื่อ "ธรรมศาสตร์และการชุมนุม" ไปในการชุมนุมใช้วาจาจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ ใช้ในการเคลื่อนไหวทางการเมือง สร้างความวุ่นวายท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 การกระทำใดๆ ที่สร้างความวุ่นวาย ก่อกวน เช่น เผาทรัพย์สินของราชการ และการใช้อาวุธจริงทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ และขอเรียกร้องให้กลุ่มคนที่ใช้ชื่อ "ธรรมศาสตร์และการชุมนุม" ลบคำว่า "ธรรมศาสตร์" ออกจากการเคลื่อนไหวดังกล่าว พร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เกี่ยวข้อง และผู้มีหน้าที่ดำเนินการให้กลุ่มคนดังกล่าว ตัดชื่อ "มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ออกจากการเคลื่อนไหวจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความวุ่นวายท่ามกลางการระบาดของโควิด-19 รวมทั้งการกระทำใดๆ ที่สร้างความวุ่นวาย ก่อกวน เช่น เผาทรัพย์สินของราชการ และการใช้อาวุธจริงทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจ ฯลฯ ก่อนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของพวกเราจะถูกเสื่อมศรัทธามากกว่านี้