xs
xsm
sm
md
lg

ธ.ออมสิน จัดทีมไรเดอร์ช่วย สปสช.ส่งยาและเวชภัณฑ์ให้ผู้ป่วยโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้าน (Home Isolation :HI) ยังมีผู้ติดเชื้อส่วนหนึ่งที่อยู่ระหว่างรอการลงทะเบียนกับหน่วยบริการ ทำให้ยังไม่ได้รับการดูแล หากมีการขยับสู่กลุ่มอาการสีเหลืองและสีแดง และโทรมาที่สายด่วน สปสช. 1330 เมื่อเจ้าหน้าที่ประเมินอาการตามเกณฑ์และจะจัดยาฟาวิพิราเวียร์ให้กับผู้ติดเชื้อโดยเร็ว ที่ผ่านมาใช้วิธีส่งยาให้ผู้ติดเชื้อหลายรูปแบบ อาทิ ส่งพัสดุไปรษณีย์ ส่งยาผ่านหน่วยงานต่างๆ หรือมีผู้มารับยาเพื่อส่งต่อให้กับผู้ติดเชื้อ เป็นต้น บางครั้งเกิดความล่าช้าและไม่สะดวกกับผู้ติดเชื้อที่รอรับยา จากช่องว่างนี้ สปสช. ได้รับความร่วมมือจากธนาคารออมสินจัดส่งไรเดอร์ (Rider) มาร่วมบริการส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ทำให้ผู้ติดเชื้อได้รับยารักษาโดยสะดวกและรวดเร็วขึ้น ช่วยยับยั้งภาวะรุนแรงของโรคและการเสียชีวิตได้

นายแพทย์จเด็จ กล่าวว่า สปสช. ขอบคุณความร่วมมือจากธนาคารออมสินในครั้งนี้ สภาวการณ์วิกฤตนี้จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมดูแลประชาชน ในแต่ละวันมีผู้ติดเชื้อโควิดที่รอรับยาจำนวนมาก บางวันสูงเกือบร้อยราย ไรเดอร์ส่งยานี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างยิ่งและยังช่วยแบ่งเบาภาระงานให้กับ สปสช.

ทางด้านนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า จากสถานการณ์ปัจุจบันที่มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และเกิดพื้นที่ระบาดใหม่เพิ่มขึ้นทุกวัน โดยพบว่าสภาพปัญหาขณะนี้ คือมีผู้ป่วยสีเขียวและสีเหลืองจำนวนหนึ่งที่ยังรอรับยาและเวชภัณฑ์รักษาตัวที่บ้าน เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนกับ สปสช. จำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อตามบ้านพักอาศัยที่อยู่ในชุมชน ตรอกซอย ซึ่งรถยนต์เข้าไม่ถึง และการจัดส่งด้วยวิธีอื่นอาจใช้ระยะเวลามากกว่า ธนาคารออมสิน จึงขออาสาช่วยงาน สปสช. ตั้งทีม "ไรเดอร์ออมสินห่วงใย" ทำหน้าที่จัดส่งยาและเวชภัณฑ์ สำหรับผู้ติดเชื้อในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้ได้รับยารักษาเร็วขึ้นและทันท่วงที พร้อมยืนยันว่า ไรเดอร์ออมสินห่วงใยทุกราย ได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 แล้ว รวมถึงต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อที่กำหนดโดยเคร่งครัด ซึ่งคาดว่าไรเดอร์ออมสินห่วงใยจะช่วยให้ภารกิจจัดส่งยาให้กับผู้ติดเชื้อของ สปสช. มีความคล่องตัวและรวดเร็วขึ้นได้

ทั้งนี้ "ไรเดอร์ออมสินห่วงใย" เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจช่วยเหลือสังคมในโครงการออมสินห่วงใย ส่งกำลังใจให้สังคม ด้วยความตั้งใจธนาคารออมสินที่จะช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชน รวมถึงสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานและกลุ่มจิตอาสาต่างๆ โดยผู้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ หรือประสงค์ส่งต่อความช่วยเหลือร่วมกับธนาคารออมสิน สามารถกดไลค์/ติดตามเฟซบุ๊กเพจ "ออมสินห่วงใย" เพื่อแจ้งความประสงค์ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง