xs
xsm
sm
md
lg

ราชวิทยาลัยฯ เปิดรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนกลุ่มบุคคลทั่วไปพรุ่งนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนหลัก สำหรับบุคคลธรรมดา ขอเชิญประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่เคยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ลงทะเบียนและจองคิวนัดหมายการฉีดวัคซีนโควิด-19 หลัก AstraZeneca และ Sinovac (เข็มที่ 1) ณ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ

ลงทะเบียนนัดหมายการฉีดวัคซีนผ่านทางเว็บไซต์ https://vaccinecovid19.cra.ac.th/ กำหนดการนัดฉีดตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม – 3 กันยายน 2564 เปิดลงทะเบียน วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.09 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน (ประมาณ 20,000 ราย)

เงื่อนไข


1. ผู้ลงทะเบียนต้องระบุเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
2️. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ไม่มีนโยบายให้ฉีดวัคซีนสลับชนิดกัน เนื่องจากเป็นวัคซีนที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3️. ผู้ลงทะเบียนเข้ารับวัคซีนหลักกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนได้ โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะให้บริการตามโควตาวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาจากกระทรวงสาธารณสุข
4. ผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้วัน-เวลานัดหมายเข้ารับวัคซีนแล้ว กรุณาเตรียม QR Code ที่ได้รับจากระบบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อนำมาใช้เช็กอินในวันนัดฉีดวัคซีน
5️. เข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ที่ ศูนย์บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ CAT Convention Hall ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 กรุณามาตรงตามเวลาที่ลงนัด หรือมาก่อนเวลาไม่เกิน 15 นาที เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การให้บริการ