xs
xsm
sm
md
lg

อย.อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์แล้ว เริ่มกระจายให้ผู้ป่วยต้น ส.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ชี้แจงกรณีที่มีบุคคลเสนอความเห็นพาดพิงการดำเนินงานของ อย. เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ว่า ข้อเท็จจริงนั้น อย. มีภารกิจในการกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยา โดยมีหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ การตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบ เพื่อให้กระบวนการการพิจารณาอนุญาตยาเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซึ่งการดำเนินงานภายใต้กฎหมายดังกล่าว อย. ไม่มีหน้าที่ดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์ยาแต่อย่างใด

สำหรับกรณียาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งเป็นรายการยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด-19 ของประเทศไทยนั้น อย. อนุมัติทะเบียนยาฟาวิพิราเวียร์ ที่องค์การเภสัชกรรมได้วิจัย พัฒนา และผลิตเองแล้ว เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยจะเริ่มกระจายยาให้ผู้ป่วยได้ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้

ทั้งนี้ ตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาล สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ได้กำหนดให้ใช้ยาฟาวิพิราเวียร์โดยเร็วที่สุดเมื่อมีอาการ