xs
xsm
sm
md
lg

อ่าวพังงาหนุนนโยบาย รบ. ประกาศเปิดแหล่งท่องเที่ยว 1 ส.ค.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายศรายุทธ ตันเถียร หัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้ออกประกาศลงวันที่ 21 ก.ค.64 เรื่อง เปิดแหล่งท่องเที่ยวพักแรมในเขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา หลังจากได้ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวชั่วคราวภายในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาด โดยทางอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ได้สนับสนุนนโยบายจังหวัดพังงาและรัฐบาล ในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจากโครงการภูเก็ตแซนบ๊อกซ์ ภายใต้โครงการ 1 สิงหา พังงาพร้อม จึงขอเปิดแหล่งท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจำนวน 3 แหล่ง คือ เขาตาปู-เขาพิงกัน เกาะทะลุ และที่ทำการอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป