xs
xsm
sm
md
lg

รฟม.แนะช่องทางออนไลน์รับ-ส่งเอกสารและรับเรื่องร้องเรียนช่วงสถานการณ์โควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนโดยการเพิ่มช่องทางออนไลน์ในการรับ – ส่งเอกสาร สำหรับหน่วยงานภายนอกที่จะส่งเอกสารเข้ามายัง รฟม. โดยสามารถส่งเอกสารมาทาง E-mail saraban@mrta.co.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสารบรรณ สำนักผู้ว่าการ(ในวันและเวลาทำการ) โทรศัพท์ 0 2716 4000 ต่อ 2192 - 2198 และโทรสารหมายเลข 0 2716 4019 หรือติดต่อเรื่องรับเอกสารได้ที่หมายเลข 08 3454 5365, 06 1628 8959 และติดต่อเรื่องส่งเอกสารได้ที่หมายเลข 08 1809 1787, 08 6271 2985

รวมถึงการติดต่อสอบถามข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียนสามารถทำได้โดยผ่านระบบออนไลน์ของ รฟม. ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้ แอปพลิเคชั่น Line@mrtacontactcenter, เฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, Live Chat กับเจ้าหน้าที่ รฟม. ผ่านเว็บไซต์ www.mrta.co.th, Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044 และ E-mail pr@mrta.co.th เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการเดินทางออกจากบ้าน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19