xs
xsm
sm
md
lg

สธ.จับมือ สพฉ.-สปสช.จัดระบบนำส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้หารือและกำหนดแนวทางการดูแลผู้ติดเชื้อที่ต้องการเดินทางกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด-19 กลับภูมิลำเนา เพื่อให้การขนส่งผู้ป่วยเป็นไปตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อระหว่างการเดินทาง และลดการแพร่เชื้อระหว่างจังหวัด

เงื่อนไขการเดินทาง คือ ผู้ป่วยจะต้องมีอาการคงที่ สามารถเดินทางได้ และจังหวัดปลายทางยินยอมรับกลับ ตามมติของคณะกรรมการโรคติดต่อระดับจังหวัด

นอกจากนี้ ได้ประสานกับกระทรวงกลาโหม กรมการขนส่งทหารบก กระทรวงคมนาคม การรถไฟแห่งประเทศไทย (กรณีมีผู้ประสงค์เดินทางจำนวนมาก) ร่วมวางแผนการเดินทางและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ต้องการเดินทางกลับภูมิลำเนา ขอให้โทรแจ้งความจำนงที่สายด่วน สปสช. 1330 (กด 15) จากนั้น สปสช. จะรับผิดชอบประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกองทัพบก การรถไฟฯ เพื่อจัดทำแผนส่งกลับต่อไป โดยสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน ได้จัดระบบแพทย์ให้คำปรึกษาระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย