xs
xsm
sm
md
lg

บัวแก้วเปิดให้ชาวต่างชาติอายุ 75 ปีขึ้นไป walk in รับการฉีดวัคซีนเข็มแรกที่ CVC กลางบางซื่อ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า การเปิดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้ชาวต่างชาติ อายุ 75 ปีขึ้นไป แบบ Walk in (เฉพาะผู้ที่รับวัคซีนเป็นเข็มแรก) เริ่มขึ้นแล้วในสัปดาห์นี้

โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย อายุ 75 ปีขึ้นไป สามารถมารับการฉีดวัคซีนแบบ Walk in ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ (CVC กลางบางซื่อ) ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น.

สำหรับเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันฉีดวัคซีน ประกอบด้วย หนังสือเดินทาง หลักฐานการมีถิ่นพำนัก เช่น วีซ่า ใบยืนยันการมีถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตทำงาน เป็นต้น

ส่วนการเดินทาง ขอให้ใช้ประตู 2, 3 หรือ 4 ร่วมกับบุคคลทั่วไป โดยขอให้รักษามาตรการป้องกันโรคทั้งในการเดินทางและระหว่างเข้ารับการฉีด

ทั้งนี้ การเปิดฉีดวัคซีนจะจำกัดจำนวนในแต่ละวัน แต่จะดำเนินการต่อเนื่อง จึงขอให้ทยอยเดินทางมาตามความสะดวกได้

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า การฉีดวัคซีนแบบ Walk in ดังกล่าวจัดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน ดังนั้น ขอให้ชาวต่างชาติที่เคยรับเข็มที่ 1 มาก่อนแล้ว เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากสถานที่เดิมที่รับเข็มแรก กรณีผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว หากระบบสามารถตรวจสอบได้ ก็จะถูกปฏิเสธ ณ จุดบริการ Walk in พร้อมย้ำว่า ยังไม่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ