xs
xsm
sm
md
lg

เมืองกาญจน์สั่งปิดจุดผ่านถาวรบ้านพุน้ำร้อนชั่วคราว สกัดโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ออกประกาศคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี เรื่องระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในประเทศเพื่อนบ้าน ยังคงพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปยังผู้ติดเชื้อรายใหม่ในพื้นที่ จึงจำเป็นต้องระงับการใช้ช่องทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2564