xs
xsm
sm
md
lg

กทม.เปิด 25 จุด ไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กวันนี้ (17 ก.ค.) ว่า 25 จุด ไทยร่วมใจ พร้อมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

กรุงเทพมหานครได้รับการจัดสรรวัคซีนครบจำนวน 500,000 โดส เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 12/2564 มีมติให้เร่งรัดฉีดวัคซีนแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย และอาจมีอาการที่รุนแรง รวมทั้งมีอัตราการเสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุให้ครบทั้งหมดโดยเร็ว โดยจะเริ่มฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ ที่หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด

สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปรับบริการฉีดวัคซีน ขอให้เตรียมความพร้อมก่อนรับบริการ ดังนี้ 1. ดาวน์โหลดและลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน , เว็บไซต์ และเตรียม SMS ที่ยืนยันแจ้งผลการได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้พร้อม 2. สองวันก่อนและหลังฉีดให้งดการออกกำลังกายหนัก 3. ตรวจสอบวันเวลานัดการฉีดวัคซีนให้ถูกต้อง 4. เลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ 5. ไม่อดนอน หลับพักผ่อนให้เพียงพอ 6. ดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย 500 – 1,000 ซีซี 7. รับประทานอาหารมาให้พร้อมก่อนฉีดวัคซีน 8. เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อม

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อน 17 ก.ค.2504) สัญชาติไทย และพักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีนได้ที่เว็บไซต์ www.ไทยร่วมใจ.com แอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 7- eleven , Tops daily , FamilyMart และ mini BigC (ต้องนำบัตรประชาชน และโทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ ไปลงทะเบียน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สอบถามการลงทะเบียน โทรสายด่วนวัคซีน 1516 (เวลา 08.00 – 18.00 น.)