xs
xsm
sm
md
lg

เชียงใหม่ยกระดับคุมเข้มโควิด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ลักษณะเป็นกลุ่มมีเพิ่มมากขึ้นและต่อเนื่อง คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 80/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการจัดกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก เนื่องจากพบการนำเข้าของโรคติดเชื้อโควิด-19 และเกิดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ลักษณะกลุ่มก้อนขนาดใหญ่อย่างต่อเนื่อง การควบคุมเป็นไปด้วยความยากลำบาก

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความเข้มงวดเพิ่มมากขึ้น ในเรื่องการจัดงานประเพณีนิยม หรือกิจกรรมรวมกลุ่มให้จำกัดผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ยกเว้นแต่มีความจำเป็นต้องยื่นเหตุผลต่อผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาอนุมัติ หากฝ่าฝืนคำสั่ง มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17-31 กรกฎาคม 2564