xs
xsm
sm
md
lg

สวนดุสิตโพลเผย ปชช.ส่วนใหญ่เชื่อเหตุระเบิด รง.กิ่งแก้ว เกิดจากสารเคมีรั่วไหล ฝาก รบ.ตรวจสอบโรงงาน ป้องกันเหตุซ้ำรอย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นทางออนไลน์จากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,266 คน เรื่อง "บทเรียนจากเหตุระเบิดโรงงาน กิ่งแก้ว" กรณีเหตุระเบิดโรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ สร้างความเสียหายต่อประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ รวมถึงอันตรายจากสารเคมีที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน จากผลสำรวจพบว่า

1. ประชาชนคิดอย่างไรกับเหตุการณ์ระเบิดที่โรงงานกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ


อันดับ 1 ร้อยละ 88.54 ระบุ เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรง สร้างความเสียหายอย่างมาก
อันดับ 2 ร้อยละ 83.87 ระบุ เจ้าหน้าที่ขาดอุปกรณ์ เครื่องมือ จึงควบคุมเพลิงได้ช้า
อันดับ 3 ร้อยละ 82.13 ระบุ การสั่งการ การแก้ปัญหาค่อนข้างล่าช้า
อันดับ 4 ร้อยละ 76.68 ระบุ รู้สึกหดหู่ มีเจ้าหน้าที่เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บจำนวนมาก
อันดับ 5 ร้อยละ 41.58 ระบุ อยากรู้สาเหตุที่แท้จริงโดยเร็ว

2. ประชาชนคิดว่าการระเบิดครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใด

อันดับ 1 ร้อยละ 67.02 ระบุ การรั่วไหลของสารเคมี
อันดับ 2 ร้อยละ 63.95 ระบุ ระบบรักษาความปลอดภัยไม่มีประสิทธิภาพ
อันดับ 3 ร้อยละ 51.66 ระบุ มีเพลิงไหม้ลุกลามจนเกิดการระเบิด
อันดับ 4 ร้อยละ 39.53 ระบุ โรงงานก่อตั้งมานาน อาคารเก่า
อันดับ 5 ร้อยละ 26.68 ระบุ ไฟฟ้าลัดวงจร

3. สิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลจากเหตุการณ์ระเบิดนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 92.00 ระบุ ตรวจสอบโรงงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ
อันดับ 2 ร้อยละ 89.78 ระบุ มีมาตรการเยียวยาผู้เสียหาย ตรวจสุขภาพประชาชนในพื้นที่
อันดับ 3 ร้อยละ 78.45 ระบุ ควรมีระบบเตือนภัยที่รวดเร็ว และแนวทางการอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉิน
อันดับ 4 ร้อยละ 70.60 ระบุ ทำงานเชิงรุก ประสานกับท้องถิ่น
อันดับ 5 ร้อยละ 59.11 ระบุ เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย

4. บทเรียนที่ได้รับจากเหตุการณ์ระเบิดครั้งนี้

อันดับ 1 ร้อยละ 69.99 ระบุ ให้ความสำคัญกับงานบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยมากขึ้น
อันดับ 2 ร้อยละ 68.96 ระบุ ควรมีแผนการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่พร้อมใช้งาน
อันดับ 3 ร้อยละ 62.23 ระบุ ต้องมีการจัดการมลพิษตกค้างอย่างเป็นระบบ
อันดับ 4 ร้อยละ 60.57 ระบุ ควรทำงานประสานกันทุกภาคส่วน ทั้งระดับรัฐบาลและท้องถิ่น
อันดับ 5 ร้อยละ 59.94 ระบุ เร่งแก้ปัญหาเรื่องผังเมือง

5. ประชาชนพึงพอใจกับการแก้ปัญหาในภาพรวมมากน้อยเพียงใด

ร้อยละ 39.38 ระบุ ไม่ค่อยพอใจ
ร้อยละ 30.71 ระบุ ค่อนข้างพอใจ
ร้อยละ 27.13 ระบุ ไม่พอใจ
ร้อยละ 2.78 ระบุ พอใจมาก