xs
xsm
sm
md
lg

สั่งขนส่งฯ งดบริการ 10 จว.ควบคุมสูงสุดหวังลดติดเชื้อโควิด เริ่ม 12 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมหัวหน้าหน่วยในสังกัดกระทรวงคมนาคม ว่า ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะ ดำเนินการออกประกาศเกี่ยวกับมาตรการในการเดินทางให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 (ศบค.) เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ดังนี้

1.ปรับลดการให้บริการขนส่งสาธารณะทุกโหมดการเดินทาง ทั้งบก น้ำ ราง และอากาศ ให้หยุดการให้บริการในช่วงตั้งแต่เวลา 21.30-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปยกเว้นการให้บริการที่มีความจำเป็น เช่น การส่งอาหาร หรือส่งสินค้า อย่างไรก็ตาม ได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พิจารณาเรื่องความถี่ในการให้บริการประชาชนด้วย โดยเฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดในระหว่างที่รอใช้บริการขนส่งสาธารณะ ขณะเดียวกันขอให้นำมาตรการเว้นระยะห่าง และการสแกนคิวอาร์โค้ดในการเข้า-ออกพื้นที่การใช้บริการขนส่งธารณะด้วย

2. ให้ลดการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ ทั้งทางบก น้ำ ราง และอากาศ ในการเดินทางจาก 10 จังหวัดควบคุมสูงสุดไปยังจังหวัดต่างๆ ในระหว่างวันที่ 12-25 กรกฎาคม 2564  

3. ให้หน่วยงานที่มีการดำเนินการก่อสร้างโครงการต่างๆ ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ใช้มาตรการเชิงรุก โดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างทุกคน เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และ 4.ให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานโดยเน้นการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และการประชุมผ่านระบบออนไลน์เป็นหลัก แต่ในกรณีที่เป็นงานบริการประชาชนยังต้องปฏิบัติเหมือนเดิม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ ของกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการสวมหน้ากากอนามัย, การฉีดวัคซีน, การรักษาระยะห่าง และการใช้เจลแอลกอฮอล์