xs
xsm
sm
md
lg

ศาลแขวงอยุธยามีคำสั่งเลื่อนพิจารณาคดีทั้งหมด 5-18 ก.ค. หลังพบ จนท.ติดโควิด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ประกาศศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา มีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีที่ได้นัดไว้ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน ยกเว้นคดีที่นัดฟังคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกา 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (COVID-19) ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่ศาลติดเชื้อ ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเห็นสมควรมีคำสั่งให้เลื่อนการพิจารณาคดีที่ได้นัดไว้ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 5-18 กรกฎาคม 2564 ออกไปก่อน ยกเว้นคดีที่นัดฟังคำพิพากษาของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา ศาลชั้นอุทธรณ์ ศาลฎีกา 

ทั้งนี้ การเลื่อนนัดคดีออกไปนั้น ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจะมีหมายแจ้งคำสั่ง ประกาศแจ้งให้คู่ความทราบทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรศัพท์แจ้งวันนัดให้ทราบต่อไป

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ โทร 035-801-282, 035-801282