xs
xsm
sm
md
lg

ปลัด ศธ.เผยครูในพื้นที่ กทม.ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 100% แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยาว่า มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วกว่า 202,000 คน จากทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 700,000 คน แต่ส่วนใหญ่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนอยู่ในจังหวัดใหญ่ๆ เท่านั้น ซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครพบว่า รายชื่อครูที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนได้รับครบแล้ว 100 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดเชียงใหม่ ครูที่ลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนคาดว่า จะได้รับครบภายในสัปดาห์นี้

สำหรับจังหวัดอื่นๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อย ครูก็ได้รับน้อยตามไปด้วย จึงได้มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) รวบรวมรายชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนส่งรายชื่อไปยัง ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ เพื่อพิจารณาวางแผนช่วยเหลือให้ฉีดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อไป