xs
xsm
sm
md
lg

สสจ.อยุธยา แจงกรณีบุคลากร รพ.ติดโควิดสายพันธ์ุเดลต้า 7 ราย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยจากกรณีที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด 19 สายพันธ์เดลต้า (อินเดีย)ในกลุ่มผู้ติดเชื้อของบุคลากรโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จำนวน 7 ราย จากการสุ่มตรวจผู้ติดเชื้อ 17 ราย โดยในกลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลที่ติดเชื้อมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 28 ราย ซึ่งติดเชื้อภายในกลุ่มที่มีการสัมผัสกันอย่างรวดเร็ว จึงเกิดข้อสงสัย และนำตัวอย่างส่งไปตรวจหาการกลายพันธุ์ของเชื้อที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เขต 4 สระบุรี เมื่อวันที่ 11 มิถุนายที่ผ่าน และผลการตรวจแจ้งกลับมาวันที่ 28 มิถุนายน โดยพบว่ามีผู้ติดเชื้อสายพันธุ์เดลต้าจำนวน 7 ราย สายพันธุ์อัลฟ่า 2 ราย ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นสายพันธุ์ไหน 8 ราย

ทั้งนี้ กลุ่มบุคลากรของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ทั้งหมดได้รับการควบคุมรักษาตามมาตรฐานของกรมการควบคุมโรคและรักษาหายครบตามระยะเวลาเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้อีกข้อสังเกตคือกลุ่มผู้ติดเชื้อสายพันธ์เดลต้า มีบางส่วน ได้รับการฉีดวัคซีนชิโนแวค ครบ 2 เข็ม ซึ่งการรับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทำให้ไม่เกิดอาการรุนแรง หรือเสียชีวิต และทางสาธารณสุขได้ควบคุมการแพร่ระบาดไว้ในวงจำกัดแล้ว ทั้งนี้แม้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTTA เว้นระยะห่าง ล้างมือ งดสังสรรค์ สวมหน้ากากอนามัย ใช้แอปพลิเคชั่น ไทยชนะ หมอชนะ รวมถึงเฝ้าระวังสังเกตอากาป่วยของตนเองและคนรอบข้าง หากมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีอาการทางเดินหายใจ ให้รีบพบแพทย์ เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาในทันที