xs
xsm
sm
md
lg

ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบวาตภัย 3 จังหวัด ปัจจุบันคลี่คลายแล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา เกิดวาตภัยในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา หนองบัวลำภู และอุตรดิตถ์ รวม 3 อำเภอ 4 ตำบล 6  หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 8 หลัง แยกเป็น จ.นครราชสีมา เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1 ต.พังเทียม อ.พระทองคำ บ้านเรือนเสียหาย 1 หลัง หนองบัวลำภู เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 9 ต.หนองแก อ.ศรีบุญเรือง บ้านเรือนเสียหาย 5 หลัง อุตรดิตถ์ เกิดวาตภัยในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.บ้านดารา และหมู่ที่ 2 ต.ท่าสัก อ.พิชัย ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

ทั้งนี้ ปภ.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป