xs
xsm
sm
md
lg

ห้างฯ ร้านค้าปลีก ร้านสะดวกซื้อ เริ่มคลายล็อก 21 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย และนายนพพร วิฑูรชาติ นายกสมาคมศูนย์การค้าไทย แจ้งว่า ทั้งสองสมาคมตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสมาชิกสมาคมและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยืนยันที่จะให้ความร่วมมือตามประกาศภาครัฐที่ผ่อนคลายมาตรการตามระดับพื้นที่ ดังนี้

สำหรับศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ต ร้านอาหารที่ดำเนินการอยู่ในศูนย์การค้า ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) จะยังคงกำหนดเวลาให้บริการถึง 21.00 น.  ทั้งนี้ ร้านอาหารในศูนย์การค้าสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ 50% ของพื้นที่ และสามารถนั่งได้ถึง 21.00 น. เหมือนเดิม

ส่วนร้านค้าสะดวกซื้อ จะยังคงให้บริการตามเวลา 04.00-23.00 น. ทั้งในพื้นที่สีแดงเข้ม (พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) และพื้นที่สีแดง (พื้นที่ควบคุมสูงสุด)

นอกเหนือจากข้อกำหนด 2 ข้อข้างต้น ศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์ต ร้านสะดวกซื้อ และร้านอาหารในศูนย์การค้า สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ

ทั้งนี้ ทุกท่านยังต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า เมื่อออกนอกเคหสถานหรืออยู่ในที่สาธารณะ นอกจากนี้ ยังคงงดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก รวมถึงการให้พนักงาน Work From Home เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ทุกหน่วยงานสามารถควบคุมการแพร่ระบาดระลอกใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง (ยกเว้นจะมีประกาศของ ศบค. หรือ ของจังหวัด ระบุเป็นอื่นใดที่เข้มข้นนอกเหนือจากนี้)

พร้อมยืนยันว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย และสมาคมศูนย์การค้าไทย จะเป็นผู้นำให้เอกชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันในการควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ร่วมกับภาครัฐอย่างเต็มที่