xs
xsm
sm
md
lg

ข่าวปลอม! มศว ประสานมิตร เปิดให้ ปชช.ลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จากกรณีการส่งต่อข้อมูลแจ้งข่าวการเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้า แก่ประชาชนทั่วไปในวันที่ 18-20 มิ.ย. 64 ที่ มศว ประสานมิตรนั้น ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวและชี้แจงว่า ข้อความที่ส่งต่อกันดังกล่าว ไม่ใช่ประชาสัมพันธ์จากทางมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นหน่วยฉีดวัคซีนของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับภารกิจฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรกลุ่มดังกล่าวและประชาชนกลุ่มเสี่ยงไปแล้วเป็นจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ยังมีบุคลากรทางการศึกษา นิสิต นักศึกษา อีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับวัคซีนซึ่งมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน เพื่อให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวได้รับวัคซีนครบก่อนเปิดภาคการศึกษา หรือลงปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง จึงอาจมีจำนวนวัคซีนไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนจำนวนมากได้

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถติดตามได้ที่ www.swu.ac.th หรือโทร . 02 649 5000