xs
xsm
sm
md
lg

บขส.ผ่านการรับรองปรับปรุงสถานประกอบการมาตรฐาน SHA แล้ว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) หรือ SHA เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขลักษณะอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ในด้านหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรฐานป้องกันความเสี่ยง จากโรคติดเชื้อโควิด-19 เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ และกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เกิดการจับจ่ายสินค้าท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดย บขส. ได้ร่วมลงทะเบียนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ SHA ของ ททท. และผู้ดำเนินการตรวจประเมิน Checklist ได้รับรองผลการปรับปรุงสถานประกอบการตามมาตรฐาน SHA ประเภทยานพาหนะ ให้กับ บขส. เรียบร้อยแล้ว