xs
xsm
sm
md
lg

โรงเรียนสังกัด กทม.437 แห่ง พร้อมเปิดเรียนออนไลน์ 14 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายเกรียงไกร จงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 437 แห่ง จะเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ ในรูปแบบ On line ทั้งหมด ส่วนเด็กนักเรียนรายใดที่อุปกรณ์ไม่พร้อม จะใช้รูปแบบ On hand คือให้ผู้ปกครองมารับหนังสือ หรือแบบฝึกหัดที่โรงเรียนเพื่อนำกลับไปให้เด็ก และจะมีการติดตามผลจากโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการใช้ระบบ On school line ควบคู่ไปด้วย ซึ่งเป็นการใช้ช่องทางในกรุ๊ปไลน์ในการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน

ทั้งนี้ ยืนยันว่า โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On line เพราะแต่ละโรงเรียนได้มีการทดสอบระบบมาอย่างต่อเนื่อง