xs
xsm
sm
md
lg

อนามัยโพลเผยคนไทยพฤติกรรมหย่อน พบ"สวมหน้ากาก-สวมถูกต้อง"น้อยลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า แม้ว่าสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และได้เน้นย้ำให้ประชาชนป้องกันตนเองด้วยการสวมหน้ากากให้ถูกต้องตลอดเวลา เว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมือบ่อยๆ แต่จากผลการสำรวจอนามัยโพล ประเด็นการพบเห็นพฤติกรรมการสวมหน้ากากของคนในชุมชนเมื่อออกบ้านและไปที่สาธารณะ ข้อมูลล่าสุดที่ได้สำรวจระหว่างวันที่ 18-31 พฤษภาคม ในกลุ่มประชาชนจำนวน 4,776 คน พบเห็นคนในชุมชนสวมหน้ากากถูกต้อง ร้อยละ 70.9 แต่ในขณะเดียวกัน พบเห็นผู้อื่นสวมหน้ากากแต่ไม่ปิดจมูกหรือสวมใต้คาง ร้อยละ 14.8

ผลสำรวจเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 4 จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ พบเห็นผู้อื่นสวมหน้ากากถูกต้อง ร้อยละ 66.8 ซึ่งน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพื้นที่ภาพรวมประเทศ และยังพบว่าผู้อื่นในชุมชนสวมหน้ากากแต่สวมไม่ปิดจมูกหรือเอาไว้ใต้คาง ถึงร้อยละ 26.5 อาจทำให้เสี่ยงที่จะเป็น ทั้งผู้รับเชื้อและแพร่เชื้อโควิด-19 ไปยังผู้อื่นในชุมชนได้

ทั้งนี้ กรมอนามัยยังคงเน้นย้ำเรื่องการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องในกลุ่มประชาชนทุกวัน โดยต้องสวมให้แนบกระชับกับใบหน้า ให้ขอบที่มีแถบลวดอยู่ด้านบน กดแถบลวดให้แนบสันจมูก และดึงหน้ากากให้คลุมถึงใต้คาง หากหน้ากากอนามัยฉีกขาด ใส่แล้วไม่กระชับ เปื้อนสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย หรือเปียกน้ำ หรือพบว่าหน้ากากมีความชื้น ให้รีบเปลี่ยนใหม่ทันที และควรมีหน้ากากสำรองไว้ตลอดเวลา สำหรับหน้ากากผ้า ควรเป็นชนิดที่เย็บสองชั้นขึ้นไป และควรเปลี่ยนหน้ากากทุกๆ 6-8 ชั่วโมง หากพบว่าเปียกชื้น สกปรก หรือเมื่อเดินทางออกจากสถานที่แออัด

นอกจากนี้ ในกรณีที่ต้องเดินทางโดยขนส่งสาธารณะที่ไม่สามารถดำเนินมาตรการเว้นระยะห่าง หรือมีการระบายอากาศที่ไม่ดี ควรสวมหน้ากากตลอดเวลา ลดการพูดคุย งดกินอาหารและเครื่องดื่มขณะเดินทาง ร่วมกับการปฏิบัติตนให้มีสุขอนามัยที่ดี เช่น ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และเปลี่ยนหน้ากากทันทีเมื่อออกจากสถานที่นั้น ๆ