xs
xsm
sm
md
lg

อิสราเอลจะเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-15 ปี สัปดาห์หน้า

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์กระทรวงสาธารณสุขอิสราเอลประกาศแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กลุ่มวัยรุ่นอายุ 12-15 ปี โดยจะเริ่มตั้งแต่สัปดาห์หน้า

ทั้งนี้ ทางการอิสราเอลได้เริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในประเทศตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยระยะแรกมุ่งฉีดให้บุคลากรการแพทย์ ผู้มีอายุมากกว่า 65 ปี และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ก่อนจะทยอยปรับลดช่วงอายุผู้มีคุณสมบัติฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมคนอายุน้อยมากขึ้น โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างฉีดวัคซีนให้กลุ่มคนอายุ 16 ปีขึ้นไป

ทางการอิสราเอลได้ตัดสินใจขยายช่วงอายุผู้มีคุณสมบัติฉีดวัคซีน แม้คณะผู้เชี่ยวชาญที่แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขจะออกมาเตือนเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างการฉีดวัคซีนของไฟเซอร์โดสที่สอง กับอาการโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าวัคซีนมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อนของโรคโควิด-19 มีมากกว่าความเสี่ยงจากการฉีดวัคซีน พร้อมระบุว่า จากการสังเกตการณ์กลุ่มคนอายุ 16-19 ปี พบว่าจำนวนผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบอยู่ในระดับต่ำ

ปัจจุบันประชาชนชาวอิสราเอลได้รับวัคซีนของไฟเซอร์มากกว่า 5.45 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 58.4 ของจำนวนประชากรภายในประเทศ