xs
xsm
sm
md
lg

สภากาชาดฯ จัดทำโครงการจิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการ จิตอาสา บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อให้พสกนิกรทั่วประเทศร่วมแสดงความจงรักภักดี ตลอดเดือนมิถุนายน 2564 โดยให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยสามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ