xs
xsm
sm
md
lg

มท.1 ชี้ อปท.จัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ได้แต่ต้องผ่านรัฐ เพราะเป็นวัคซีนฉุกเฉิน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ชี้แจงกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ต้องการนำงบประมาณไปจัดซื้อวัคซีนป้องกันควิด-19 เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนในจังหวัดตนเอง แต่ติดล็อกคำวินิจฉัยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่ให้ภาครัฐ เป็นผู้จัดหาวัคซีนในระยะแรกเท่านั้น อปท. หรือเอกชน ไม่สามารถจัดซื้อโดยตรงได้ ว่า โดยกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล ทั่วประเทศ สามารถจัดซื้อวัคซีนได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการระบาดได้ ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวระบุว่า ในระยะแรกเท่านั้น หากพ้นระยะแรกเมื่อใดก็สามารถกระทำได้ตามอำนาจหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ต้องให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พิจารณาว่าผ่านระยะแรกหรือยัง และหากเอกชน หรือ อปท. จะซื้อ ต้องให้รัฐดำเนินการจัดซื้อให้ เพราะเป็นวัคซีนฉุกเฉิน และเพื่อไม่ให้เกิดความสับสน หรือป้องกันการเกิดความเหลื่อมล้ำในแต่ละท้องถิ่น

พล.อ.อนุพงษ์ ย้ำว่า กระทรวงมหาดไทยไม่ใช่ผู้ปลดล็อก เพราะไม่ได้เป็นผู้ตั้งเงื่อนไขดังกล่าวขึ้น