xs
xsm
sm
md
lg

พนักงาน ขสมก.ติดโควิด-19 อีก 5 ราย ทั้ง พขร.-พกส.ทั้งหมดพักอยู่คลองเตย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า วันนี้ (29 พ.ค.64) พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Cโควิด-19) เพิ่มอีก 5 ราย ได้แก่

1. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 47 ท่าเรือคลองเตย-กรมที่ดิน เพศหญิง อายุ 45 ปี เข้าตรวจเชื้อฯ ที่ โดมอเนกประสงค์บริเวณแฟลต 19 คลองเตย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 แจ้งว่าพนักงานติดเชื้อฯ จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามวัดสะพาน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564 ไทม์ไลน์ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ร้อน สาย 47 หลังเลิกงานกลับที่พักอาศัยที่ชุมชนคลองเตย ล็อก 6 ทันที

2. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 136 อู่คลองเตย-หมอชิตใหม่ เพศหญิง อายุ 51 ปี เข้าตรวจเชื้อฯ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล แจ้งว่าติดเชื้อฯ จึงเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไทม์ไลน์ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ร้อน สาย 136 จากนั้นพนักงานและเพื่อนของพนักงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่บนรถคันเดียวกันเป็นประจำ คือพนักงานขับรถเมล์ร้อนสาย 136 เพศหญิง อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่ ขสมก. แจ้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เดินทางไปที่โดมอเนกประสงค์บริเวณแฟลต 22 คลองเตย เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ ด้วยกัน

3. พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 136 เพศหญิง อายุ 55 ปี เข้าตรวจเชื้อฯ ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่า ติดเชื้อฯ จึงเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ไทม์ไลน์ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ร้อนธรรมดา สาย 136 จากนั้นเดินทางกลับที่พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ ชุมชนคลองเตยแฟลต 5 (การท่าเรือฯ) ทั้งนี้ เข้าตรวจเชื้อฯ ครั้งแรกที่โดมอเนกประสงค์บริเวณแฟลต 22 คลองเตย ผลไม่พบเชื้อฯ จากนั้นกักตัวอยู่ที่บ้าน เนื่องจากพนักงานมีความใกล้ชิดกับพนักงานขับรถเมล์ร้อนสาย 136 เพศหญิง อายุ 55 ปี ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อฯ ตามที่ ขสมก. แจ้งเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ก่อนจะตรวจเชื้อฯ ครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผลพบว่าติดเชื้อฯ ดังกล่าว

4. พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 47 เพศหญิง อายุ 28 ปี เข้าตรวจเชื้อฯ ที่โดมอเนกประสงค์บริเวณแฟลต 19 คลองเตย เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 แจ้งว่าติดเชื้อฯ จึงเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามวัดสะพาน ไทม์ไลน์พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน ณ ชุมชนคลองเตย ล็อก 6 รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ร้อน สาย 47 และได้ไปหาลูกชายที่ชุมชนคลองเตยแฟลต 16 (การท่าเรือฯ)

5. พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 72 ท่าเรือคลองเตย-เทเวศร์ เพศชาย อายุ 51 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถเมล์ช่วงกะบ่าย) เข้าตรวจเชื้อฯ ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ต่อมาเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแจ้งว่าติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลมารับไปรักษา ไทม์ไลน์ปฏิบัติหน้าที่บนรถเมล์ร้อน สาย 72 และพนักงานพักอยู่ที่ชุมชนคลองเตย ล็อก 1 นอกจากนี้ เข้าตรวจเชื้อฯ ครั้งแรกที่โดมอเนกประสงค์บริเวณแฟลต 20 คลองเตย เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 ได้แจ้งให้ทราบว่า ผลการตรวจหาเชื้อฯ ไม่ชัดเจน ทั้งนี้ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อด้วย ก่อนที่จะเข้าตรวจเชื้อฯ ครั้งที่ 2 ที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และพบว่าติดเชื้อฯ ดังกล่าว