xs
xsm
sm
md
lg

อย.แนะถวายอาหารพระสงฆ์ คำนึงสุขภาพ เลี่ยงหวาน มัน เค็ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า วันนี้ (26 พ.ค.) ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่นิยมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง หรือ อาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยอาหารที่นำมาถวายมีจำนวนไม่น้อยที่มีไขมันสูง เค็มจัด หรือมีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ่ในปริมาณสูง เช่น เครื่องดื่มกาแฟ เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต ประเภท 3in1 ผลิตภัณฑ์ขนมอบ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป เป็นต้น จึงเป็นสาเหตุ ให้พระสงฆ์ได้รับโภชนาการเกิน เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพ หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) และโรคอื่น ๆ ตามมา ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอแนะนำให้พุทธศาสนิกชนทุกคนคำนึงถึงคุณค่าทางอาหารที่เป็นประโยชน์ เหมาะกับการนำไปถวายพระสงฆ์ และควรหลีกเลี่ยงอาหาร หวาน มัน เค็ม เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์ โดยก่อนเลือกซื้ออาหารที่อยู่ในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่ายมาตักบาตร ควรสังเกตข้อมูลบนฉลาก หวาน มัน เค็ม (GDA) ที่แสดงปริมาณของพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่ได้รับเมื่อบริโภคอาหารนั้น ๆ ซึ่งอยู่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) ซึ่งเป็นเครื่องหมายแสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นมีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เป็นตัวช่วยสำคัญให้เราเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีสารอาหารเหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้กับพระสงฆ์ได้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้บริโภคใส่ใจกับการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารใส่บาตรในทุกเทศกาล ด้วยการอ่านข้อมูลบนฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) หรือสังเกตสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์