xs
xsm
sm
md
lg

สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยภาคเหนือครึ่งหลังปี 63 พบ 407 โครงการ มูลค่ารวม 68,112 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

วันนี้ (24 พ.ค.) ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สำรวจโครงการที่อยู่อาศัย ที่อยู่ระหว่างขายในพื้นที่ภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และตาก โดยเป็นการสำรวจโครงการบ้านจัดสรรและอาคารชุดในช่วงครึ่งหลังปี 2563 พบว่า มีจำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างขาย ครึ่งหลัง ปี 2563 (Total Supply) ทั้งหมด 407 โครงการ จำนวน 18,570 หน่วย มูลค่ารวม 68,112 ล้านบาท จำแนกเป็นโครงการบ้านจัดสรร 354 โครงการ 15,644 หน่วย มูลค่า 59,432 ล้านบาท และโครงการอาคารชุด 53 โครงการ 2,926 หน่วย มูลค่า 8,679 ล้านบาท ในจำนวนดังกล่าว มีหน่วยเหลือขายจำนวน 16,499 หน่วย และในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 มีที่อยู่อาศัยขายได้ใหม่จำนวน 2,071 หน่วย

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ Total Supply มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -4.4 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 10,955 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 8,560 หน่วย หรือร้อยละ 78.1 เป็นโครงการอาคารชุด 2,395 หน่วย หรือร้อยละ 21.9 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 เพียง 1,239 หน่วย มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -20.3 มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 1,454 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราลดลงถึงร้อยละ -37.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจำนวน 9,501 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562 เมื่อจำแนกตามราคาพบว่าหน่วยเหลือขายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท โดยมีจำนวน 3,383 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.6 ของหน่วยเหลือขายทั้งหมด ขณะที่หน่วยขายได้ใหม่มากที่สุดก็ยังคงอยู่ในช่วงราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 517 หน่วย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 35.55

สำหรับหน่วยเหลือขาย (Inventory) ในครึ่งหลัง ปี 2563 ในจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 7,517 หน่วย จากจำนวนหน่วยเหลือขาย 9,501 หน่วย และร้อยละ 79.1 เป็นโครงการบ้านจัดสรร

ปี 2564 ตลาดอสังหาฯของ เชียงใหม่ ยังคงมีภาวะชะลอตัวต่อเนื่องจากปี 2563 ผลจาก COVID-19 ช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ได้ทำให้ตลาดทั้งปี 2564 มีภาวะชะลอตัวเช่นเดียวกับปี 2563 ตลาดจะเริ่มฟื้นตัวครึ่งหลัง แต่ยังไม่ดีขึ้นมากต้องรอถึงปี 2565 – 2567 ถ้า Supply ใหม่ปรับตัวลงคาดว่า Supply เหลือขายจะทรงตัว หรือเพิ่มขึ้นจากปี 2563 เพียงเล็กน้อย

จังหวัดเชียงราย Total Supply มีอัตราเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ 10.9 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 3,337 หน่วย ในจำนวนดังกล่าวเป็นโครงการบ้านจัดสรร 3,268 หน่วย หรือร้อยละ 97.9 เป็นโครงการอาคารชุด 69 หน่วย หรือร้อยละ 2.1 และเป็นโครงการเปิดขายใหม่ในครึ่งหลังปี 2563 เพียง 738 หน่วย มีอัตราลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2562 ร้อยละ -40.4 มีหน่วยขายได้ใหม่จำนวน 437 หน่วย ซึ่งการขายได้ใหม่นี้มีอัตราเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 46.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีหน่วยเหลือขายสะสมจำนวน 2,900 หน่วย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2562