xs
xsm
sm
md
lg

ขยายเวลาตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ เริ่มวันนี้ - 16 มิ.ย.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


เพจโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประชาสัมพันธ์ว่า
สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุข 53 สำนักอนามัย กทม. และกรมควบคุมโรค ขยายเวลาการตรวจคัดกรองโควิดเชิงรุก สำหรับประชาชนทั่วไป ระหว่างวันที่ 17 พ.ค. - 16 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 8.00-14.00 น. ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารจอดรถอาคารบี ชั้น1 C302 - 902 รับ Walk-in วันละ 900 คนต่อวัน โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาและปากกาส่วนตัว มาลงทะเบียนและรับบัตรคิว