xs
xsm
sm
md
lg

สมาคมวินาศภัยฯ สร้างความเชื่อมั่นให้คนไทย แจกประกันแพ้วัคซีนโควิดฟรี 11.5 ล้านสิทธิ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นายอานนท์ วังวสุ นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย จัดโครงการ "ฉีดช่วยชาติ หมอพร้อมฉีด ประกันวินาศภัยพร้อมดูแล "เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการแพ้วัคซีนให้กับประชาชนทั่วไปฟรี 11.5 ล้านสิทธิ เพื่อสร้างความมั่นใจและกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด โดยสามารถเลือกลงทะเบียนรับสิทธิฟรีผ่านเว็บไซต์ของบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการฯ และมีเงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่แต่ละบริษัทกำหนด

สำหรับบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วม ได้แก่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย 2 ล้านสิทธิ บมจ.ทิพยประกันภัย 2 ล้านสิทธิ บมจ.เมืองไทยประกันภัย 2 ล้านสิทธิ บมจ.วิริยะประกันภัย 2 ล้านสิทธิ บมจ.สินทรัพย์ประกันภัย 1 ล้านสิทธิ บมจ.สินมั่นคงประกันภัย 1 ล้านสิทธิ บมจ.อาคเนย์ประกันภัย 1 ล้านสิทธิ บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์ 500,000 สิทธิ