xs
xsm
sm
md
lg

ศธ.ชง ศบค.เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 เป็น 14 มิ.ย. หลังสถานการณ์โควิดยังรุนแรง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) เรื่อง การเลื่อนเวลาเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เพราะสถานการณ์โควิดระลอกใหม่ทั่วประเทศมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง ศธ.มีความห่วงใยความปลอดภัยทางสุขภาพของผู้เรียนและผู้สอนในสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้ประกาศให้โรงเรียนและสถานศึกษาในสังกัดเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 จากเดิมที่จะเปิดวันที่ 1 มิถุนายนนั้น เป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพื่อให้มีระยะเวลาเข้ารับการฉีดวัคนของครูและบุคลากรทางการศึกษา และรองรับการย้ายสถานศึกษาของผู้เรียน โดยยกเว้นโรงเรียนและสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและพื้นที่ควบคุม หากมีโรงเรียนหรือสถานศึกษาใดในพื้นที่ดังกล่าวประสงค์จะดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 มิถุนายนนั้น ให้โรงเรียนหรือสถานศึกษาแห่งนั้น ดำเนินการประเมินความพร้อมตามระบบ Thai Stop COVID Plus และต้องเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่ออนุญาตให้โรงเรียน หรือสถานศึกษาแห่งนั้น สามารถจัดการเรียนการสอนได้ก่อน

ทั้งนี้ ได้เร่งรัดการขอเข้ารับการฉีดวัคซีนของครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นลำดับแรกแล้ว