xs
xsm
sm
md
lg

นายกฯ เรียกถกด่วน"อนุทิน-ทีมแพทย์"แก้ปมคลัสเตอร์เรือนจำ ปรับทีมสื่อสารสู้เฟกนิวส์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เมื่อเวลา 11.30 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เรียกนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมทีมที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี หารือด่วน ที่ห้องสีเขียว บนตึกไทยคู่ฟ้า หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเรือนจำยังคงพุ่งสูง รวมถึงการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการควบคุมและรักษาผู้ติดโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับประชาชนทั่วไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี มีความกังวลในเรื่องการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในสถานการณ์โควิด-19 ช่วงนี้อยากให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสร้างความเข้าใจประชาชนมากที่สุด เช่น การชี้แจงข่าวปลอม (เฟกนิวส์) ข่าวบิดเบือน อยากให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว  ขณะเดียวกัน การสื่อสารกับประชาชนต้องมียุทธศาสตร์ เพราะที่ผ่านมาไม่มียุทธศาสตร์การสื่อสาร ทำให้เกิดความสับสน ดังนั้น จึงได้มีการปรับทีมยุทธศาสตร์สื่อสารของรัฐบาลใหม่ โดยมีการดึงนายวรัชญ์ ครุจิต รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วม เพื่อเข้ามาช่วยงานให้การสื่อสารเป็นไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ