xs
xsm
sm
md
lg

กทม.ระดมฉีดวัคซีนโควิด-19 ชุมชนย่านคลองเตย-ปทุมวันแล้วกว่า 3 หมื่นคน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนเคหะบ่อนไก่ ชุมชนโปโล ชุมชนพระเจน ชุมชนร่วมฤดี และชุมชนกุหลาบแดง ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค เขตปทุมวัน จากนั้นไปตรวจเยี่ยมการให้บริการวัคซีน แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย ณ โกดังการท่าเรือ เขตคลองเตย

นางศิลปสวย กล่าวว่า กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตปทุมวัน ร่วมกับ ศูนย์บริการสาธารณสุขสำนักอนามัย กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ บริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค และโบสถ์พระมหาไถ่ ระหว่างวันที่ 7-13 พฤษภาคม เวลา 08.00-16.00 น. โดยในวันนี้ให้บริการวัคซีนเป็นวันสุดท้าย ซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนตลอดระยะเวลาให้บริการจำนวนทั้งสิ้น 13,838 ราย แบ่งเป็นจุดฉีดบริเวณโปโล ฟุตบอล พาร์ค จำนวน 6,921 ราย และจุดฉีดโบสถ์พระมหาไถ่ จำนวน 6,917 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.)

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมกับสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ศูนย์บริการสาธารณสุข 41 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย การท่าเรือแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองเตย 3 จุด ได้แก่ โรงเรียนวัดคลองเตย ลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 และโกดังการท่าเรือ ซึ่งมีจำนวนผู้ได้รับวัคซีนตั้งแต่วันที่ 4-12 พฤษภาคม 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 20,331 ราย แบ่งเป็น จุดฉีดโรงเรียนวัดคลองเตย จำนวน 7,479 ราย จุดฉีดลานหน้าศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 จำนวน 9,926 ราย และจุดฉีดโกดังการท่าเรือ จำนวน 2,926 ราย ซึ่งคาดว่าในวันนี้จะมีผู้ได้รับวัคซีนเพิ่มอีกประมาณ 3,000-4,000 ราย ทั้งนี้ ในพื้นที่เขตคลองเตยจะยังคงให้บริการฉีดวัคซีนจนกว่าจะครบเป้าหมาย